Politika IMS

Politika spoločnosti KRPA Slovakia s.r.o.

 

Vedenie spoločnosti KRPA Slovakia spol. s r.o.  so sídlom v Hrabovom, v súlade s víziou a poslaním firmy, zameriava sa na určovanie a dosahovanie svojich cieľov, s dôrazom na zabezpečenie všetkých cieľov kvality a environmentu prostredníctvom :

·         záväzku plnenia požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 14001:2016,

·         záväzku  riadenia a neustáleho zlepšovania systému manažérstva kvality a systému enviromentálneho manažérstva s cieľom zlepšovať environmentálne správanie,

·         uspokojovania potrieb zákazníkov, ako piliera úspechu spoločnosti,

·         jasného smerovania spoločnosti k vytýčeným cieľom  s dôrazom na súčinnosť všetkých zamestnancov spoločnosti,

·         budovania lojálneho prístupu zamestnancov k spoločnosti cez vytváranie dobrých pracovných podmienok , vedúcich k ich spokojnosti,

·         presadzovania procesného prístupu v riadení spoločnosti ,

·         zabezpečenia systémového prístupu k riadeniu firmy na všetkých jej úrovniach,

·         zabezpečenia rozhodovania, na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry, na základe kvalitných informácií,

·         dosahovania úspechov  spoločnosti  cez jasné a korektné vzťahy s dodávateľmi.

 

Pri uvedomovaní si narastajúcich problémov so životným prostredím naša spoločnosť  prijala záväzok na :

·   ochranu životného prostredia, vrátane prevencie znečisťovania ako aj primerané využívanie zdrojov definovaných v registri environmentálnych aspektov,

·         plnenie svojich záväzných požiadaviek v oblasti environmentu,

·         monitorovanie environmentálnych vplyvov,

·         hospodárne narábanie s odpadom,

·         pravidelné rozvíjanie environmentálneho povedomia zamestnancov formou školení.

 

 

V Bytči dňa 29.09.2017                                                        Ing. Peter Zajac,  riaditeľ

 
kosik V košíku máte: 0 položiek
Cena bez DPH: 0,00 €
0850 211 511
Prihláste sa
Registrácia Zabudli ste heslo?

Využite výhodné akcie pre kancelárske potreby

Nové produkty a dizajny

Výpredaj papier a kancelárske potreby

Katalog škola 2024

Nové guličkové perá Cats & Dogs

Balenie mäsových výrobkov

Zodpovedne k životnému prostrediu

   

Sledujte nás

 

O nás

Eshop

Akcie

Partneri

Partneri-v-skupine-krpa-holding

Centropen

partner-esselte

Skartovačky Kobra

UPM